“… είμαι εδώ, ο γυρισμός είναι ταξίδι…”

(Από “Γυρισμός”, του Αλκίνοου Ιωαννίδη”)

“… estoy aquí, el regreso es viaje…”

(De “Γυρισμός” (“Regreso”), de Alkínoos Ioannidis)

Anuncios