Olivar en Creta, marzo 2006

Olivar en Creta, marzo 2006

Η λιομαζώχτρα

Με τη σκάλα στον ώμο, ανάμεσα στις ελιές, επέρασε
το φάντασμά της. Ήταν η μάνα μου, τη γνώρισα
απ’το τσεμπέρι της που σάλευε λυμένο, από τα χέρια
κι από τη δέσμη του φωτός που απόπνεε το χαμόγελό της.
Η ώρα, το χώμα, ο γνώριμος κυματισμός του εδάφους
ταίριαζαν με την παρουσία της. Τη φώναξα χωρίς
αμφιβολία καμιά• εκείνη με χαιρέτισε
μ’ένα νόημα αέρινο. Πάτησε έπειτα στα νύχια,
πήρε ν’ανυψώνεται. Διάσχιζε τον αέρα
προς τον ουρανό, όπως ήταν, με τη σκάλα της.

(Κάθε τέτοια εποχή, απλώνει τα λιοπάνια της
και τα ξαναμαζεύει. Έρχεται και βοηθάει τη γη.)

Νικηφόρος Βρεττάκος (1912-1991)

La recolectora de aceitunas

Con la escalera al hombro, entre los olivos, pasó
su fantasma. Era mi madre, la reconocí
por la mantilla que se movía suelta, por las manos
y por el haz de luz que desprendía su sonrisa.
La hora, la tierra, la familiar ondulación del suelo
armonizaban con su presencia. La llamé sin
ninguna duda; ella me saludó
con un gesto etéreo. Se puso después de puntillas,
empezó a elevarse. Cruzó el aire
hacia el cielo, tal como estaba, con su escalera.

(Cada año en esta época, extiende sus redes
y las vuelve a recoger. Viene y ayuda a la tierra.)

Nikiforos Vretakos (1912-1991)

Olivar en Creta, marzo 2006

Olivar en Creta, marzo 2006

Anuncios